عسل طبیعی یونجه

مشخصات آگهی

0.0آگهی رایگان

جزییات آگهی

500 گرم تقویت کننده استخوان، خون ساز، تقویت مغزواعصاب و افزایش حافظه، تقویت بدن و بینایی، ازدیادشیرمادر، درمان لرزش اندام، نشاط آور و آرام بخش