چای کیسه ای گل گاو زبان

مشخصات آگهی

0.0آگهی رایگان

جزییات آگهی

خواص محصول: تصفیه خون، آرامش اعصاب، عرق آور، تقویت کلیه، درمان و التهاب و ورم کلیه سرما خوردگی درمان برونشیت